Met ingang van 1 juli 2020 hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof. Dit houdt in dat zij gedurende 5 weken recht hebben op dit geboorteverlof. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor werkgever en werknemer?

Onze nieuwste blog is gericht op het aanvullend geboorteverlof. Per 1 juli 2020 is namelijk de regeling hieromtrent uitgebreid. Terug naar 1 januari 2019. Sinds die datum krijgen partners na de geboorte van hun kind eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Wanneer jij 5 dagen in de week, 8 uur per week werkt, heb jij recht op 40 uur verlof. De werkgever betaalt dit volledig door. Je kan die verlofdagen naar eigen inzicht invullen, maar dit moet je wel binnen vier weken na geboorte van het kind doen.

Afgelopen week is het aanvullend geboorteverlof ingegaan. Dit houdt in dat jij als partner, na de geboorte van jouw kind, recht hebt op een aanvullend verlof, náást het geboorteverlof. Deze regeling houdt in dat jij binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en na het opnemen van de werkweek geboorteverlof, maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof kan opnemen. Je kunt hierin maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) verlof opnemen. Je krijgt als partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. De werkgever kan ervoor kiezen dit rechtstreeks aan jou uit te keren (via het UWV) of dat zij dit zelf aan jou uitkeren.

Je hebt recht op dit aanvullend verlof als jouw kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Je dient dit verlof op te nemen binnen zes maanden na de geboorte en je moet eerst het geboorteverlof van één week hebben opgenomen. Je mag deze uren uitsmeren over meerdere weken en bijvoorbeeld een tijdje minder dagen per week gaan werken. Het verlof moet in elk geval binnen zes maanden worden opgenomen.

Hoe werkt dit?

Werkgevers moeten voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

Verhuizen?

In buurland Duitsland krijgen kersverse ouders samen 12 maanden betaald ouderschapsverlof. Als beide ouders van de regeling gebruikmaken, wordt deze periode verlengd tot 14 maanden. De staat keert een jaar lang twee derde van het eerdere loon uit, met een minimum van 300 en een maximum van 1800 euro. Je krijgt overigens ook een ouderschapsuitkering als je voor de geboorte van je kind geen werk had.

Wil je meer weten over het aanvullend verlof, of wil je dit aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wil je dit aanvragen voor jouw werknemer? Neem dan contact op met het UWV.